عین . الف

علی ارحامی

عین . الف

علی ارحامی

عین . الف

دلِ دربند دلبندم از آزادی گریزان است
که زندانی به زندان می کند عادت پس از چندی

ع
۰ نظر ۰۳ تیر ۹۶ ، ۱۲:۳۴