عین . الف

علی ارحامی

عین . الف

علی ارحامی

عین . الف

گاهی چون از خواب برمی خیزم از خود می پرسم: من لحظاتی قبل

خواب بودم و بیدار شدم یا بیدار بودم و اکنون در خواب رفته ام؟!

همانطوری که ما در بیداری، خواب هایمان را فراموش می کنیم

در خواب نیز بیداری را از یاد می بریم.

شاید اگر من اکنون بخوابم چشم بر دنیای واقعی باز کنم و اینجا را چنان

یک خواب از یاد ببرم و سپس چون در آن جا بخوابم، به این دنیای خیالی بازگردم و

آنجا را چون یک خواب از یاد ببرم.

نمی دانم منِ اصلی کدام است؛

آنی که اکنون در خواب است یا اینی که بیدار است و برای تارهای عنکبوت وبلاگش

می نویسد؟

فقط این را می دانم که کم خوابی ام در این دنیا، اینجا را برایم مأنوس تر از آنجا

کرده است که روزی فقط سه ساعت در آن بیدارم!


ع

۱ نظر ۲۳ مهر ۹۶ ، ۲۲:۳۷